Jak podwyższyć kapitał bez zmiany umowy spółki? Cz. 1

Dziś chciałabym odpowiedzieć na pytanie, jak podwyższyć kapitał w tym „uproszczonym trybie. Omówię więc pierwszą z trzech rzeczy niezbędnych do dokonania takiego podwyższenia, czyli odpowiednie postanowienia umowy spółki, na podstawie których można podwyższenie kapitału zakładowego przeprowadzić (pozostałe to podjęcie odpowiedniej uchwały i rejestracja podwyższenia w KRS, ale o tym innym razem).

Przypomnę tylko, że w ostatnim poście pisałam o tym, jak można rozdysponować kapitał podwyższony w „uproszczonym” trybie, czyli bez zmiany umowy spółki. 

Z art. 257 k.s.h., który dopuszcza możliwość podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany postanowień umowy spółki,  wynikają przede wszystkim wymogi, jakie musi spełniać umowa spółki, aby na jej podstawie było możliwe „uproszczone” podwyższenia kapitału. A są to:

Czytaj dalej Jak podwyższyć kapitał bez zmiany umowy spółki? Cz. 1

Podziel się wiedzą

Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy

Dziś sprawa ciekawa i jeszcze do niedawna budząca nie tyle kontrowersje wśród prawników, co rozbieżności w orzecznictwie sądów gospodarczych: podwyższenie kapitału zakładowego spółki bez zmiany postanowień jej umowy, a dokładnie to, co można zrobić z utworzonymi w ten sposób udziałami.

Dotychczas skupiałam się na podstawach sprawowania zarządu oraz na kwestiach szczególnie istotnych, gdy w temat spółki z o.o. dopiero się wgryzamy (np. „12 faktów o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością„). Wydawało mi się to naturalne, skoro blog powstał niedawno.

Dostaję jednak sygnały, że blog – pomimo młodego wieku – jest też czytany przez osoby, które zasiadają od dawna w zarządzie spółki z o.o., a ich problemy dotyczą kwestii bardziej szczegółowych.

Czytaj dalej Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy

Podziel się wiedzą

Sprzeczność interesów spółki i członka zarządu – i co teraz?

Działalność konkurencyjna, umowy „z samym sobą” i sprzeczność interesów spółki i członka zarządu to tematy z jednej rodziny. O działalności konkurencyjnej już pisałam, a o umowach „z samym sobą” pewnie jeszcze będę pisać, a dziś poruszę ten ostatni temat, czyli sytuację, w której istnieje konflikt interesów pomiędzy spółką a członkiem jej zarządu lub jego bliskimi.

Kodeks spółek handlowych w art. 209 formułuje obowiązek członka zarządu ujawnienia takiej sprzeczności interesów oraz wstrzymania się od udziału w rozstrzyganiu spraw, których sprzeczność może dotyczyć. Zaznaczam, że chodzi tu nie tylko o interesy samego członka zarządu, lecz również jego małżonka, krewnych, powinowatych (do drugiego stopnia) oraz osób, z którymi jest powiązanych osobiście.

Tyle przepis.

Ale o co właściwie chodzi z tą sprzecznością interesów?

Czytaj dalej Sprzeczność interesów spółki i członka zarządu – i co teraz?

Podziel się wiedzą

Działalność konkurencyjna członka zarządu. To dozwolone?

Jako członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzący sprawy spółki i reprezentujący ja na zewnątrz powinieneś powstrzymać się od rozpoczynania lub – jeśli już prowadzisz – zaprzestać prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec spółki, w której zarządzie zasiadasz.

Dlaczego?

Zakładam, że skoro zdecydowałeś się zostać członkiem zarządu konkretnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to życzysz jej i jej wspólnikom dobrze. Że chcesz, aby ta właśnie spółka osiągnęła powierzony jej przez wspólników cel, a sukces spółki uznasz za swój własny.

I jest tak nie tylko dlatego, że równy z Ciebie gość.

Również dlatego, że zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej wprowadza przepis art. 211 kodeksu spółek handlowych.

Czytaj dalej Działalność konkurencyjna członka zarządu. To dozwolone?

Podziel się wiedzą

Prezes zarządu – czym różni się od członka zarządu?

Czym różni się prezes zarządu od członka zarządu? Co do zasady niczym!

Czy strzelam sobie w stopę odpowiadając na to pytanie już na samym początku wpisu? Pewnie tak by było, gdyby nie to, że… są pewne „ale”!

Prezes zarządu – to tylko nazwa?

Najpierw może nieco jednak rozwinę tą pierwszą, podstawową odpowiedź. Prezes zarządu, podobnie jak wiceprezes, są w gruncie rzeczy takimi samymi członkami zarządu jak wszyscy pozostali członkowie.

Zatem gdy mówimy o „zarządzie” lub o „członkach zarządu” mówimy też o prezesie i wiceprezesie.

W szczególności, prezes zarządu ma takie samo prawo do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania jak pozostali członkowie zarządu. Prawa tego nie można ograniczyć ze skutkiem dla osób trzecich.

(Nie dotyczy to sytuacji, o której pisałam szczegółowo w artykułach na temat konieczności uzyskania zgody wspólników i formy takiej zgody.)

Tak naprawdę w większości sytuacji to tylko kwestia nazwy.

Jednak wspomniałam że są „ale” i teraz do nich przejdę.

Czytaj dalej Prezes zarządu – czym różni się od członka zarządu?

Podziel się wiedzą