Zgoda wspólników na czynność spółki – kiedy jest wymagana?

Choć zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, to jednak są sytuacje, kiedy na dokonanie jakiejś czynności wymagana będzie zgoda wspólników.

Zgoda wspólników – po co?

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi sprawy spółki, to znaczy podejmuje decyzje, co i w jaki sposób spółka będzie robić, produkować, kupować, sprzedawać, reklamować…

Podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność.

Są jednak sprawy, w których zarząd nie ma pełnej wolności.

zgoda zgromadzenia wspólników na zbycie udziałów

Są to sprawy, które zazwyczaj wymagają znacznych nakładów lub zaciągnięcia poważnych zobowiązań (przypominam, że zaciągniecie zobowiązania to nie tylko zaciągniecie pożyczki lub kredytu, ale wszystko to, co będziemy jako spółka musieli zrobić lub dać w zamian za coś innego) lub też zbycia znacznej części majątku spółki. Wówczas dla ochrony wspólników, może być konieczne zasięgnięcie nie tylko ich opinii, lecz zyskanie ich zgody.

Co jest i czego nie można zmienić?

Mając to wszystko na uwadze ustawodawca postanowił, że już w kodeksie spółek handlowych wskaże działania, które mogą być podjęte tylko po uzyskaniu zgody wspólników spółki.

Są to następujące czynności:

 1. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru – należy tu nie tylko decyzja o wytoczeniu powództwa, lecz także w sprawie zawarcia ugody, cofnięcia pozwu, zrzeczenia się roszczenia itd.;
 2. wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 3. zwrot dopłat (o dopłatach na pewno będę więcej pisać w kontekście pozyskania środków na rozwój spółki);
 4. wyrażenie zgody na zawarcie umowy pomiędzy spółką dominującą a spółką zależną o zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez spółkę zależną;
 5. zmiana umowy spółki, w tym podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego;
 6. umorzenie udziału;
 7. decyzja o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę;
 8. połączenie, podział i przekształcenie spółki.

Taki jest standard i tych postanowień nie zmienimy w umowie spółki.

Są jednak postanowienia kodeksu spółek handlowych, które wolą wspólników – wyrażoną w umowie spółki – można nieco zmodyfikować.

A jak mogą takie modyfikacje wyglądać?

zgoda na zbycie udziałów

Co można zmodyfikować w umowie spółki?

Wspólnicy mogą zmodyfikować ustawowe rozwiązania i dostosować je do swoich potrzeb – np. powierzyć wyrażanie zgody radzie nadzorczej – w następujących sprawach:

 1. ustalanie terminów i wysokości dopłat;
 2. powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty;
 3. wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

Dokonując takich modyfikacji wspólnicy powinni kierować się głównie przedmiotem i rozmachem planowanej działalności. Jeśli bowiem mamy do czynienia z deweloperem, to nie zawsze będzie zasadne uzyskiwanie zgody wspólników na sprzedaż każdej nieruchomości. Co innego gdy sprzedajemy nieruchomość, która jest jedynym aktywem spółki, a najem znajdujących się w niej lokali jest jedynym źródłem dochodu spółki. Wówczas wspólnicy mogą chcieć zachować kontrolę nad tym, czy ta konkretna nieruchomość jest wciąż w majątku spółki.

Decyzję w tym zakresie należy podjąć już na etapie tworzenia umowy spółki i dobrze ją przemyśleć. Od tego będzie też zależało, czy będziemy mogli założyć spółkę przy pomocy wzorca umowy spółki S24.

Znalezienie optymalnego rozwiązania – uwzględniającego z jednej strony bezpieczeństwo wspólników i praktyczne funkcjonowanie spółki z drugiej – bywa trudne. Często warto zasięgnąć indywidualnej porady w tym zakresie.

Konieczna zgoda wspólników – co jeszcze można uregulować

Wreszcie wśród najczęściej zastrzeganych umową spółki spraw dla właściwości uchwały wspólników wymienić należy:

 1. udzielanie zgody na dokonanie określonych czynności prawnych, np. zaciągnięcie kredytu, zaciągnięcie lub udzielenie pożyczki, udzielenie gwarancji lub poręczenie, wystawienie weksla, przy czym może to dotyczyć wszelkich czynności danego rodzaju lub przekraczających pewną kwotę;
 2. udzielanie zgody na zbycie lub zastawienie udziału;
 3. ustalanie zasad wynagrodzenia członków organów spółki;
 4. ustalanie regulaminu wynagrodzenia pracowników spółki;
 5. przystąpienie do zrzeszeń, izb gospodarczych, przemysłowo-handlowych itp.;
 6. zgoda na nawiązanie i rozwiązanie zatrudnienia na określonym stanowisku w spółce;
 7. zgoda na objęcie, nabycie lub zbycie udziałów.

Jak uzyskać zgodę wspólników?

Nic prostszego.

Zwołaj zgromadzenie wspólników!

Drobna uwaga na koniec

Powyżej wypisałam sytuacje, w których wymagana jest lub może być zgoda wspólników na to, aby zarząd mógł coś zrobić. Są jednak kwestie również zastrzeżone dla wspólników, ale nie stanowiące “zgody na czynność prawną”, np. udzielenie członkom zarządu absolutorium. Chcesz wiedzieć więcej o zgromadzeniach i uchwałach, żeby przez ewentualne błędy nie narazić się na odpowiedzialność i blamaż? Sprawdź e-book “Jak zorganizować zgromadzenie wspólników?

I jeszcze jedna uwaga – to już naprawdę koniec

O tym, jak może wyglądać uchwała wyrażająca zgodę i jakie są konsekwencje braku wymaganej zgody napisałam tutaj.

Tymczasem zostaw komentarz. Jestem ciekawa, czy w Twojej spółce wprowadzono jakieś modyfikacje co do wymaganej zgody wspólników i dlaczego.

Pozdrawiam,

Agata

Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. od A do Z
Podziel się wiedzą

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.