Sprzeczność interesów spółki i członka zarządu – i co teraz?

Działalność konkurencyjna, umowy “z samym sobą” i sprzeczność interesów spółki i członka zarządu to tematy z jednej rodziny. O działalności konkurencyjnej już pisałam, a o umowach “z samym sobą” pewnie jeszcze będę pisać, a dziś poruszę ten ostatni temat, czyli sytuację, w której istnieje konflikt interesów pomiędzy spółką a członkiem jej zarządu lub jego bliskimi.

Kodeks spółek handlowych w art. 209 formułuje obowiązek członka zarządu ujawnienia takiego kongliktu interesów oraz wstrzymania się od udziału w rozstrzyganiu spraw, których sprzeczność może dotyczyć. Zaznaczam, że chodzi tu nie tylko o interesy samego członka zarządu, lecz również jego małżonka, krewnych, powinowatych (do drugiego stopnia) oraz osób, z którymi jest powiązanych osobiście.

Tyle przepis.

Ale o co właściwie chodzi z tą sprzecznością interesów?

Czytaj dalej „Sprzeczność interesów spółki i członka zarządu – i co teraz?”

Podziel się wiedzą